NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Elvis patentowany

(Graceland, USA) Jak donosi The Washington Post, rodzina Elvisa Presleya rozpoczyna proces patentowy maj?cy na celu ustalenie praw autorskich dotycz?cych s?ynnego brzmienia g?osu Króla. Priscilla Presley mówi : "g?os mojego m??a jest niezapomnianym wspomnieniem, jedyn? w swoim rodzaju wibracj? na ?wiecie, nie mo?emy dopu?ci? by tonem tym porozumiewali si? dekarze i hydraulicy. Mam zamiar tak?e ukróci? zalew tanich imitatorów Mistrza z Tupelo. Istniej?cych posiadaczy g?osów podobnych Elvisowi b?dziemy poddawa? reedukacji, w przypadkach beznadziejnych oferujemy 40% refundacj? operacji strun g?osowych. Zastanawiamy si? tak?e nad ob?o?eniem restrykcjami skrótu 'EP' u?ywanego przez artystów dance i funky"
W polsce partnerem akcji s? szko?y ESKK, oferuj?ce 6tygodniowy kurs "Zmie? swój g?os na oryginalny, to ?atwe" za 59.99 PLN.

anna patrycy
2002-03-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa