NIEWIERZPLOT.COM > PUBLICYSTYKA
mamo, to ja!

Jak donosz? niezalezni informatorzy, pracownicy redakcji "Mamo, to ja!", ju? niebawem do miesi?cznika do??czany b?dzie ca?kiem nowy dodatek. Planowane s? w nim prezentacje autentycznych spotkan? z m?odymi bohaterami artyku?ów w prasie, filmów, felietonów, etc., którzy o swoich osi?gni?ciach b?d? informowa? swoje niczego nie ?wiadome mamy.
Mówi pomys?odawca, Przemys?aw Biercze:

- Idea jest prosta i odpowiada spo?ecznemu zapotrzebowaniu. Nasi reporterzy b?d? umawia? si? na specjalne sesje fotograficzne z nowymi gwiazdami. Najlepiej je?li w?a?nie kto? ukaza? si? na ok?adce jakiego? wysokonak?adowego pisma - jest to wygodne i dobrze wygl?da. W mieszkaniu razem zaczajamy si? na jego mam? , po czym nagle wyskakujemy, tzn fotoreporter i gwiazda, która krzyczy: "MAmo, to ja!!!", pokazuj?c wyra?nie swoj? podobizn? mamie. Wszystko zostaje udokumentowane i nasi czytelnicy b?d? mogli sami sprawdzi? jak na sukces swoich dzieci reaguj? ich rodzice. -

- Idea nowego dodatku wywodzi si? z pragnienia, aby tytu? naszego magazynu, "Mamo, to ja!" móg? mówi? sam za siebie, co w przypadku niemowlat, które dominuj? na naszych ?amach, jest raczej ma?o wiarygodne - mówi Jan Przek?ska, redaktor czo?owy pisma. -

Termin inauguracji nowego dodatku nie zosta? jeszcze podany.

m
2002-04-08

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa