NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Nie tuczy, a pomaga

- Zdajemy sobie spraw?, ?e spo?ecze?stwo ubo?eje z dnia na dzie?, a lepiej nie b?dzie je?li nikt nic nie zrobi aby to zmieni? - mówi minister Jan Walec - Obywateli rzadko kiedy sta? na nowy samochód, a u?ywane, je?li nie kradzione, równie? nie s? tanie. -

- W?a?nie, w takiej sytuacji ca?a nadzieja w z?odziejach samochodów - przytakuje prezes polskiego towarzystwa konsumencko-samochodowego, Wies?aw Przytak - Wszystkie firmy nale??ce do naszego towarzystwa zdecydowa?y si? wspó?dzia?a? w celu uzdrowienia naszej gospodarki. Dlatego ju? niebawem na rynku pojawi? si? nowe typy samochodów, przeznaczone specjalnie do kradzie?y i ta?szej sprzeda?y. -

Do akcji rzeczywi?cie w??czyli si? niemal wszyscy producenci i dilerzy. Poni?ej kilka spo?ród nowych modeli: Fiat Stealo, Volkswagen Passer, Daewoo Zbira, Opel Korsarz.

car-men
2002-05-10

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa