NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Znamy Idola!

Tak jest! Wiemy ju?, kto wygra konkurs "Idol” emitowany w Polsacie! Dotar?y do nas przecieki z wiarygodnych ?róde? i jako redakcja kochaj?ca swoich czytelników, nie mamy oporów, ?eby si? nimi z Wami podzieli?. Ale nikomu nie mówcie!

Nasz informator zasiadaj?cy w jury wy?ej wspomnianego konkursu za symboliczn? z?otówk? sprzeda? nam cenn? informacj?. Swoje motywy wyja?ni? tym, ?e tak naprawd? nie jest cz?owiekiem ?asym na pieni?dze, ?e gestem tym chcia? rozwia? pog?oski, ?e jest bezwzgl?dnym chamem i ?e tak naprawd? nosi zerówki. Prosi? jednak o dyskrecj? i nie podawanie jego nazwiska.

No ale do rzeczy. Dowiedzieli?my si?, ?e w finale konkursu "Idol” czeka nas nie lada niespodzianka, poniewa? zwyci?zc? nie zostanie ?aden z finalistów. Nawet ten, który pozornie b?dzie mia? najwi?ksze szanse. W kluczowym momencie organizatorzy zasnuj? sal? dymem, z którego na gniadej klaczy wy?oni si? prawdziwy i jedyny Idol tego programu – Kuba Dzielnicowy. Szok? Chyba nie za bardzo, co? My te? kochamy Kub?!


panini
2002-06-14

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa