NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Porz?dki w kulturze

Z Ministerstwa Kultury dochodz? nas frapuj?ce informacje. Wedle naszych ?rode?, trwaj? przymiarki do powa?nych porz?dków.

Cho?, na chwil? obecn?, ministerialni oficjele nie potwierdzaj? owych zapowiedzi, tajemnic? poliszynela jest, i? duch ministra Podka?skiego nie zagin?? w murach podleg?ej mu instytucji oraz jej pracowników.

Jak si? dowiadujemy, na pierwszy ogie? w porz?dkach ma pój?? nasza kultura tradycyjna. Nieoficjalnie mówi si?, i? pierwszymi ofiarami stan? ho?ubce oraz mazurki. - Dostali?my jasne wytyczne, aby wycina? ho?ubce - oznajmi? nam licz?cy na anonimowo?? pracownik terenowy ministerstwa.

Podobnie rzecz ma si? z mazurkami wielknocnymi - Jak wa?ne jest to dla rz?du, niech za?wiadczy fakt, ?e pan minister, b?d?c na zwolnieniu chorobowym, zadzwoni? do kancelarii i powiedzia? wprost "Jak najszybciej musz? pozby? si? tych wypieków".

Jak wi?c wida?, czekaj? nas spore zmiany. Znawcy tematu wyra?aj? nadziej?, ?e nie powstanie pomys? produkcji malutkich fortepianów na potrzeby odgrywania miniatur muzycznych. My tak?e.

Jan Piotr Szatan
2002-09-06

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa