NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Tajny, ale przystojny i fajny

INFORMACJA RZECZNIKA SIECI EMPIK: W naszych sklepach na terenie ca?ego kraju odby? si? w zesz?ym miesi?cu niezwykle udany cykl spotka? z najbardziej znanym tajnym agentem CIA. Specjalizuj?cy si? w udawaniu muzu?ma?skich ekstremistów i g?osów ptaków John Brown (jego prawdziwe nazwisko - Jeremy Bradstreet - jest starannie ukrywane z obawy o ?ycie jego rodziny w Detroit) podpisywa? egzemplarze swojej kontrowersyjnej ksi??ki telefonicznej "Panorama Firm - New York 2002", i odpowiada? na pytania wielbicieli, którzy chcieli wiedzie? o swoim ulubie?cu dos?ownie wszystko.

Jednym z najcz??ciej zadawanych pyta? by?o "Czy s?awa nie przeszkadza Panu w ?yciu?". Brown odpowiada?a niezmiennie, ?e to bardzo mi?e uczucie by? rozpoznawanym na ulicy, i ?e popularno?? niejednokrotnie pomog?a mu w za?atwieniu ?ci?le tajnych zada? wywiadowczych na Bliskim Wschodzie, Dalekim Wschodzie i na osiedlu Radogoszcz-Wschód w ?odzi.


czubasa
2002-11-26

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa