NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Galeria odznaczona

Wielki dzie? dla polskiej kultury! Galeria Funki-Porczy?skich, w osobach jej za?o?ycieli, zosta?a odznaczona orderem Virtutti Di Marre. Uroczysto?? odby?a si? w wigilijny wieczór w Bel-Wedelrze. Z dobrze poinformowanych ?róde? wiemy, i? o pó?nocy, ludzkim g?osem przemówi?a wi?kszo?? licznie zgromadzonych oficjeli.

Horrorowo patronuj?cy galerii praprazydent Salamander Wypa?niewski, który tego wieczora wyst?pi? w kreacji ?ci?tego Zniko?aja, po zwyczajowej lampce halogenu, wykaza? si? i?cie wisielczym poczuciem humoru wieszcz?c rych?y koniec kwiata, tymi oto s?owami: ?on, Kill!

- Co ma wisie?, niech utonie - skwitowa? to krótko prapremier Meszek Killer, padaj?c twarz? w mis? ponczu. Jak wi?c wida?, zabawa zwyczajowo by?a i?cie szampa?ska.

Wieczór, swymi wyst?pami u?wietnili tak?e zagraniczni arty?ci - ?or? Miszel oraz klucz niepolskich g?si z towarzyszeniem Jacques'a Breloka.

Jan Trzpiot Szmata
2002-12-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa