NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Nosz? ksi??ki

Jak wykryli prywatni detektywi z biura Niecnego Wybryku, kilkunastu pracowników Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jest zamieszanych w powa?na afer? dydaktyczno-kulturaln?.
Otó? kamery zainstalowane w newralgicznych punktach tej wielkiej ksi??nicy, zarejestrowa?y fakt WNOSZENIA ksi??ek do biblioteki.
Wed?ug naszych informacji, proceder ten trwa od momentu otwarcia biblioteki. Nadgorliwi pracownicy wnie?li na teren biblioteki juz ponad 250 ksi??ek, uszczuplaj?c tym samym domowe biblioteczki, w?asne oraz swoich znajomych.


Foster Jones
2003-01-24

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa