NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Dwie wie?e, ale jedna krĂłtsza

Jak nam donie?li nowozelandzcy informatorzy z Krakowa, wiadomo?? jest w pe?ni prawdopodobna. "Dwie wie?e", d?ugo oczekiwana przez wszystkich sympatyków Tolkiena mo?e nie ukaza? si? na ekranach polskich kin. Towarzystwo Kulturalno-Architektoniczne z Pas??ka wnios?o skarg? do polskich dystrybutorów.

Cz?onkowie Towarzystwa domagaj? si? polskiego akcentu w omawianym filmie. Proponuj? skrócenie jednej z wie?, tak jak nierówne s? wie?e Ko?cio?a Mariackiego w Krakowie.

W razie odmowy spe?nienia ??dania, Towarzystwo z Pas??ka zapowiada pikiety kin, rozdawanie ulotek u?wiadamiaj?cych oraz barszczyku.

Poniewa? redaktorzy serwisu NieWierzPlot.com uwielbiaj? barszczyk, tym razem wyj?tkowo przychylaj? si? do ??da? pas??ckiego Towarzystwa.

Foster Jones
2003-01-24

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa