NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Papieska audiencja

W dniu wczorajszym papie? Jan Pawe? II spotka? si? ze znanym did?ejem Adamusem. Popularny muzyk udzieli? Ojcu ?wi?temu osobistej audiencji. Korzystaj?c z okazji, z?o?y? mu ?yczenia z okazji 83 rocznicy urodzin.

W opublikowanym po spotakniu oficjalnym o?wiadczeniu dla prasy, obaj poinformowali o planach wspó?pracy na niwie muzycznej. Podobno papie?, po sukcesie p?yty z psalmami w jego wykonaniu, powa?nie my?li o kontynuowaniu kariery. Jego wzorem jest William Borroughs, który do swych ostatnich dni nagrywa? zarówno swoje kompozycje, monologi, jak i uczestniczy? w nagraniach innych muzyków.

W kuluarach mówi si? tak?e, ?e Ojciec ?wi?ty, wzorem swojego idola, pracuje nad proz?. Pono? g?ównym w?tkiem ma by? intymne ?ycie Watykanu. W ho?dzie Borroughsowi, sw? ksi??k? ma pono? zatytu?owa? "?pun". A jak.

Jan Maria Rakieta
2003-05-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa