NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
postrowanie

Otó? w ostatnim donosie przedstawili?my Pa?stwu nowy wiersz nowego poety. Otó? wiersz ten jest prawid?ow? wersj? b??dnej wersji wiersza, która mia?a zosta? sprostowana, a któr? w zwi?zku z pomy?k? przesy?amy teraz.
Oto ona:

-...czy to ?arówka?
- nie, to ci??arówki...

red.aktor
2003-07-16

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa