NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Viva Moretti!

Pragniemy przypomina? naszym szanownym czytelnikom najistotniejsze, najbardziej donios?e i radosne wydarzenia. Oto pierwsze z nich...

Jak to zwykle bywa - o dokonaniach naszych rodaków najpierw dowiaduje si? ?wiat, a dopiero pó?niej zostaj? oni docenienie w Polsce. Tak te? by?o i tym razem.

O tej sprawie przeb?kiwano ju? od dawna, ale tylko wtajemniczeni znali szczegó?y tej produkcji. W przygotowania w?o?ono wiele wysi?ku. Tymbardziej, ?e wielu oficjeli rzuca?o k?ody pod nogi m?odych twórców.

Wczoraj bomba wych?a - Z?ot? Palm? na festiwalu w Cannes otrzyma? warszawiak - Maciek "Macio" Moretti!

Dzi? mo?emy ju? odetchn?? z ulg? i cieszy? si? wraz z nagrodzonym. Na zdj?ciu wida? znanego dotychczas g?ównie z muzyczno-performerskich poczyna? Macia ?ciskaj±cego pod pach? scenariusz, na którego podstawie powsta? nagrodzony film. Pod drug? pach? wida? Melanie Griffith, która wr?czy?a mu trofeum.

Andrzej Wajda poproszony o komentarz przyzna?, i? od dawna przygl?da? si? filmowym poczynaniom Morettiego. Nieoficjalnie wiadomo tak?e, ?e o wspó?prac? z Morettim zabiega od dawna David Lynch, a Krzysztof Piesiewicz napomkn??, i? m?ody warszawiak mia? tak?e swój wk?ad w scenariusz trylogii "Kolory" Krzysztofa Kie?lowskiego.

Jak si? wi?c okazuje, zmiana pokoleniowej warty mo?e dokona? si? przy wzajemnym szacunku i w atmosferze przyjacielskiej wspó?pracy.

Kliknijcie na zdj?cie, aby przeczyta? festiwalow? relacj? Tadeusza Sobolewskiego z Gazety Wyborczej.

Jan Maria Rakieta
2003-08-30

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa