NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
Minister ?ebro i jego zdrapki

Minister wszelkiej Sprawiedliwo?ci Zbigniew ?ebro zg?osi? do Sejmu kolejn? poprawk? do ustawy o s?downictwie. Wed?ug niej do powszechnego u?ytku zostan? wprowadzone karne karty zdrapki o nomina?ach: 1 rok, 2 lata oraz 5 lat w zawieszeniu, do nabycia w ka?dym kiosku.

To logiczna konsekwencja ustawy o s?dach weekendowych - powiedzia? minister ?ebro grubym g?osem. W niedalekiej przysz?o?ci planujemy wprowadzi? wyroki abonamentowe z darmowymi, dodatkowymi latami odsiadki. Je?li np. przest?pca zostanie skazany na 2 lata wi?zienia, a ma wykupiony abonament rocznej kary pozbawienia wolno?ci - dostanie rok odsiadki gratis. Dzi?ki temu sp?dzi w wi?zieniu 12 zamiast 24 miesi?cy.

Jak dowiedzieli?my si? nieoficjalnie Minister ?ebro opracowuje równie? plan Jurystycznego Programu Bada? Kosmicznych - dzi?ki któremu zbudowane zostan? zak?ady penitencjarne na Ksi??ycu, Marsie i Jowiszu.


Vincent van Warsaw
2006-02-16

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa