NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Kosmos bli?ej ni? si? zdawa?o

Najnowsze odkrycie ameryka?skich kosmologów wstrz?sn??o ca?? dotychczasow? wiedz? o Wszech?wiecie. Naukowcy, w efekcie wieloletnich obserwacji doszli do wniosku, ?e Kosmos jest bli?ej ni? nam si? wydawa?o.

- Tak, to prawda, sam by?em zszokowany tym odkryciem - powiedzia? prof. Lee Khtash z NASA. - Okaza?o si?, ?e Kosmos znajduje si? tu? nad Ziemi?.

Dodatkow? przes?ank? dla rewolucyjnej tezy naukowców by?a emisja programu "Taniec z gwiazdami", który zdaniem specjalistów si?gn?? dna.

- Dobra NASA - tak na owe sensacje skomentowa? Miros?aw Hermaszewski.

A jakimi odkryciami mog? pochwali? si? nasi spece od przestrzeni mi?dzyplanetarnych? My nie oskar?amy, my tylko pytamy.

Parias Milton
2006-03-11

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa