NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Ijon Tichy w Polsce!

Rewelacja kulturalna na ?wiatow? skal?! Dzi? na lotnisku w podwarszawskim Modlinie wyl?dowa? Ijon Tichy. Znany eksplorator kosmosu przyby? na Ziemi?, przerwawszy swoj? czterdziest? pi?t? ju? podró?, na wie?? o ?mierci swego mistrza - Stanis?awa Lema.

Bohater Wszech?wiata przyby? incognito, wi?c na lotnisku nie oczekiwa?a ?adna delegacja oficjeli, jedynie grupka przyjació? oraz wys?annik serwisu niewierzplot.com

Ijon Tichy powiedzia? naszemu serwisowi, ?e niebywale zasmuci?a go wiadomo?? o ?mierci wielkiego pisarza. Przez wiele lat by? jego mentorem i wskazywa? mu drog?, jak? ma pod??a? podczas trudnych, m?cz?cych, cho? nierzadko równie? zabawnych wypraw.

Zapytany o najciekawsze wspomnienie z wieloletniej znajomo?ci ze zmar?ym pisarzem, Tichy odpowiedzia?, ?e bardzo dobrze wspomina pewien wieczór w 1961 roku, kiedy wspólnie ze Stanis?awem Lemem naprawiali Wartburga, nale??cego do pisarza.
- Pami?tam to jak dzi? - wspomina Tichy. - Posz?a cewka zap?onowa i wózek chodzi? na dwa gary. Na szcz??cie mia?em zapasow? w swoim poje?dzie. Wymienili?my j? i samochód ?miga? jak nówka sztuka - wyja?nia niestrudzony badacz kosmosu.

Tego samego wieczora obaj panowie zadecydowali, ?e nale?y zbada? galaktyk? Jednoro?ca, gdzie pono? rzucili cytryny i pomara?cze. Jaki jednak by? epilog tej podró?y - nie wiadomo. Nie ma jej w ?adnej z ksi??ek Stanis?awa Lema. Ijon Tichy nie skomentowa? tego wydarzenia.

Powiedzia? jednak, ?e mimo smutku, jaki ogarn?? go po ?mierci pisarza, czuje te? rado??, poniewa? obaj panowie b?d? mogli si? spotka? u wylotu tunelu czasoprzestrzennego S2-BA7. Póki co, Stanis?aw Lem ?egluje po?ród gwiazd. Gdy tylko przyb?dzie na miejsce spotkania, nie omieszkamy poinformowa? o tym Szanownych Czytelników.Foster Jones
2006-03-30

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa