NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Cz?owiek z...

Niesamowit? wiadomo?? poda? na specjalnej konferencji prasowej gigant polskiej kinematografii - Andrzej Wajda. Po latach postanowi? powróci? do swego s?ynnego cyklu - "Cz?owiek z...".

Tym razem re?yser odszed? od tematyki poprzednich filmów z tej serii. Ba, ma?o tego, centrum jego zainteresowania znalaz?o si? nawet poza granicami naszego kraju.

Gagarin fascynowa? mnie od zawsze. Z globalnego punktu widzenia sta? si? pó?-bogiem opuszczaj?c nasz ?wiat, a powracaj?c powitany zosta? z entuzjazmem i kultem równym tym jakim cieszyli si? wodzowie rzymscy - wyja?ni? pan Andrzej.

Wiadomo ju?, ?e film b?dzie nosi? tytu? "Cz?owiek z powietrza".

Równie ciekawie zanosi si? produkcja powstaj?ca w?a?nie tu? za nasz? zachodni? granic?. Re?yserka i producentka o swojsko brzmi?cym nazwisku - Orlovsky rozpocz??a w?a?nie zdj?cia do "Cz?owieka z latexu". Szczegó?y wkrótce.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa