NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Zupe?nie nowa (tele)wizja

Telewizja publiczna nie ust?puje w walce o s?upki ogl?dalno?ci. Podobno obserwuje dwa takowe na jednym z serwisów aukcyjnych. S?upki s? u?ywane, ale w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

Nie mo?na tak?e zby? milczeniem kolejnego formatu telewizyjnego, nad wdro?eniem którego pracuj? najlepsi specjali?ci z Woronicza. Rzeczony as z r?kawa Fortuny to teleturniej pod wszystko mówi?cym tytu?em "Jak oni ziewaj?". Pomys? jest i?cie diabelski - zawodnicy tej gry ogl?daj? inne produkcje rozrywkowe TVP i walcz? ze snem. Ci, którzy prze?pi? swoje szanse odpadaj? i w ramach ultimatum dostaj? ofert? przej?cia do TVP Kultura.

Dyrektor dzia?u rozrywki TVP nie kryje ekscytacji - Pomys? jest genialny, ale jak zwykle z takimi bywa - najtrudniej by?o na niego wpa??. St?d potrzeba zakupienia licencji z Zachodu. Warto jednak podkre?li? misyjny charakter tej produkcji. Jak powszechnie wiadomo, ludzie lubi? widzie?, ?e komu? wiedzie si? gorzej ni? im samym. My idziemy jeszcze o krok dalej - pokazujemy, ?e nawet wielkie gwiazdy mog? wie?? ?ycie nudniejsze ni? przeci?tny Kowalski. W d?ugofalowej perspektywie chcieliby?my d??y? do tego, ?e widzowie zamiast ?l?cze? przed telewizorami, doceni? w?asne ?ycie i zajm? si? czym? po?ytecznym.

Co jednak dla tych, którzy wytrwaj? przed teleodbiornikami? Aby nie pozwoli? im zasn?? planujemy w przerwach programu emitowa? agresywne reklamy programów kulturalnych oraz pozycji ksi??kowych. Podpisali?my ju? nawet umowy z wydawnictwami IPN, PKT, czy WTF.

My za? przypominamy naszym czytelnikom, ?e podstawowe zasady higieny s? takie, ?eby unika? w?adowania si? w kana?.

Pan Marian Rakieta
2009-10-30

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa