NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Obama nie jest prezydentem

Okaza?o si?, ?e wbrew obiegowej opinii, Barack Obama nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Od ponad roku prawdziwe wyniki wyborów prezydenckich w USA utrzymywane by?y w tajemnicy w obawie przed zamachami terrorystycznymi. Sprawa wysz?a podczas zbierania materia?u dokumentalnego na potrzeby powstawania filmu o Obamie.

Z niepotwierdzonych ?róde? wynika, ?e faktycznie urz?d zdoby? mieszkaniec Radomia, pan Marian Latynowski. Cho? sam powstrzyma? si? od komentarza, uda?o nam si? porozmawia? z jego ?on?. Ta nie kry?a swego zbulwersowania - O niczym nie wiedzia?am, sk?d cz?owiek móg?by si? czego? takiego spodziewa?. Wstyd si? teraz ludziom pokaza?, tego u nas jeszcze w rodzinie nie by?o.

Niewyja?niona pozostaje tak?e sprawa sposobu, w jaki pan Latynowski dotychczas sprawowa? swój urz?d. Z zebranych przez nas informacji wynika, ?e od ponad dwudziestu lat pracuje on na pó? etatu jako podpa?ka w Rejonowym Ognisku M?odzie?owym. Niektórzy zauwa?aj? jednak, ?e to w?a?nie mog?o sprzyja? prezydenckiemu procederowi. - Pytania i instrukcje podawa?a mu dziewczynka z zapa?kami, on swoje decyzje móg? przekazywa? za pomoc? sygna?ów dymnych. Mia? w pracy wzgl?dny spokój i móg? jeszcze z kolegami dawa? do pieca. Nie wiem co teraz. Czy zostanie u nas w pracy, czy go gdzie? przenios?, czy co. Przystojny to ch?op nigdy nie by?, ale ludzie go lubili i zawsze pali? si? do roboty - powiedzia? nam jeden z s?siadów.

Sporn? kwesti? pozostaje pytanie kto by? faktycznym adresatem pokojowej nagrody Nobla oraz czy pa?stwo Latynowscy powinni zamieszka? w bia?ym domu, czy ten szary jeszcze daje rad?, jakby go tylko od?wie?y? i zadba? o ogródek.

Rapist Milton
2009-11-10

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa