NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Napoleon by?by dumny

Japo?czycy s?yn? ze swego zami?owania do miniaturyzacji. Po tym jak zarzucili sztuk? bansai odokonali karko?omnego przedsi?wzi?cia zmniejszenia zakupionego specjalnie na t? okazj? Muru Chi?skiego do rozmiarów harmonijki ustnej. Odpowiedni skompresowany Mur Chi?ski mo?na teraz sobie przesy?a? za pomoc? transmisji telefonii komórkowej.

Jednak i tego by?o ma?o. Japo?czycy wzi?li si? za sztuk?. Zacz?li od muzyki. Rzecz jasna, cz??? wykonawców i ich dzie? nawet bez ingerencji in?ynierów idealnie wpisuje si? w japo?skie potrzeby. Mo?naby tu wspomnie? chocia?by takich artystów jak Little Richard, czy wielki przebój grupy The Stranglers - Strange Little Girl.

Pewne trudno?ci natomiast napotkali japo?scy uczeni podczas pracy nad p?ytami m.in. King Crimson, czy Yes. W przysz?o?ci, "na tapecie" znale?? maj? si? dzie?a mistrzów p?dzla.

Uczeni zapowiadaj? powa?ne ingerencje ju? jednak nie w same prace, ale i w ich twórców! Roboczy projekt nazwano bowiem Jean Micro.

Protest wystosowa?o niemieckie ministerstwo kultury na zapowied? "obróbki" monumentalnych dzie? Wagnera.

Ca?ym planem najwyra?niej rozbawiony jest jeden z wielkich ?wiatowego kina - Woody Allen, który stwierdzi? co nast?puje: a co oni mi mog? jeszcze zmniejszy??

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa