NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Buduj?ca nowina

Wszystkich zaniepokojonych kolejnymi zwy?kami cen i podatków zwi?zanych z budownictwem pragniemy uspokoi?, oto pojawi?o si? ?wiate?ko w tym nieotynkowanym tunelu.

Pod presj? ?rodowisk europejskich i ?wiatowych, minister Belka przychyla si?, aby w ka?dym nowobudowanym mieszkaniu, i w istniej?cych metra?ach, które mog? zosta? dostosowane, pojawi?a si? opcja na dodatkowe pomieszczenie o wymiarach 2x2 metry, czyli dodatkowe 4m2 powierzchni u?ytkowej, wolnej od podatku VAT.

Nagabywany przez nas wysoki urz?dnik Ministerstwa O?wiaty, który nie chcia? pokaza? swoich personaliów, wyjawi?, ?e stanowisko ministra dyktowane jest pro?bami ONZ o potrzebny w dobie terroryzmu, "pokój na ?miecie".

Donosi? Jan Cypak.

Jan Cypak
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa