NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Nasi podbijaj? ?wiat. I nie tylko.

Wielkim sukcesem zako?czy?a si? ogólno?wiatowa trasa naszego najs?ynniejszego chóru ch?opi?cego. Pozna?skie S?owniki odwiedzi?y obie Ameryki, zjecha?y ca?y Stary Kontynent, za?piewa?y dla publiczno?ci obu Ameryk oraz Australii. Prowadz?cy zespó?, znakomity dyrygent, pan Gebbethner nie ukrywa ogromnej satysfakcji jak? by? niezwykle entuzjastyczne przyj?cie jego podopiecznych.

- Jestem zbudowany recepcj? naszych wyst?pów powiedzia? na lotnisku Ok?cie tu? po uca?owaniu rodzimej ziemi.

Dziennikarze prasy bulwarowej, zaintrygowani ow? wypowiedzi? zag??bili si? w ?yciorys cenionego dyrygenta. Okaza?o si?, i? motyw recepcji pojawi? si? w jego wypowiedzi nieprzypadkowo. W latach studenckich mia? on rzekomo dorabia? za kontuarem jednego ze sto?ecznych hoteli jako ksi?ga go?ci. Zapytany o ów epizod ze swego ?ycia, Gebbethner odpowiedzia? krótko - B??dy m?odo?ci. By?o min??o.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa