NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Hungry or Hungary?

Rozpocz?cie swej europejskiej trasy koncertowej zapowiedzia? Shaggy. Tym razem obieca? zadba? szczególnie o wschodnie regiony kontynentu.

Nic dziwnego bior?c pod uwag?, ?e podczas tej samej konferencji prasowej, piosenkarz wyzna?, i? ma silne europejskie korzenie.

- Wielu ludzi, patrz?c na mnie s?dzi, ?e moi rodzice pochodzili z Jamajki. Tymczasem mój ciemny kolor skóry jest poniek?d przypadkowy - t?umaczy? muzyk. Podobno przy tej ostatniej kwestii, obcena na sali matka Shaggiego mia?a si? jakoby tajemniczo u?miechn??.

- Moja rodzina wywodzi si? z W?gier - kontynuowa? - W gruncie rzeczy moje pseudo tak?e wywodzi si? z tego j?zyka i w tamtejszym slangu oznacza - "Cz?owiek, Który Leczo Si? Nie K?ania?". To w?a?ciwie taki ?art - skwitowa? rozbawioy konsternacj? w?ród ?urnalistów.

Ambasada W?gier wstrzyma?a si? od komentarza, cho? nieoficjalnie mówi si?, ?e córka w?gierskiego konsula pospiesznie opu?ci?a mieszkanie rodziców i na chwil? obecn? jej miejsce pobytu nie zosta?o ustalone.

Jan Piotr Buziak-Mi?osny
2002-03-06

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa