NIEWIERZPLOT.COM > OD REDAKCJI
Naga prawda

Ela z P?ochocina: Niestety, nie dysponujemy rozebranym zdj?ciem red. Fostera Jonesa. Nasz wspó?pracownik obecnie przebywa w delegacji w dalekich krajach, gdzie zbiera niebieskie kombinerki i pompuje ?aby za pomoc? ?y?ki.

Marian z ?ach: Oto krótki ?yciorys red. Jonesa: Urodzi? si? w biednej rodzinie paryskich arystokratów. Ju? jako dziecko w?drowa? po rurach kanalizacyjnych, sk?d wydobywa? sensacyjne informacje. Gdy mia? osiem lat, nie?wiadonmie przyczyni? si? do detronizacji króla Francji, ujawniaj?c jego zami?owanie do kaszankowej leguminy, co wywo?a?o skandal na skal? europejsk?. Od tej chwili jest sta?ym wspó?pracownikiem serwisu Nie wierz plot.com.

Do jego najnowszych osi?gni?? nale?y zdemaskowanie siedmiu kardiologów, którzy za pomoca ma?ych p?dzeklków malowali swoim pacjentom ?ó?te w?siki, wmawiaj?c im, ?e s? ju? zdrowi i nie musz? za?ywa? k?pieli w d?emie pistacjowym.

Innym, niezwykle wa?nym odkryciem red. Jonesa jest fakt, ?e dzieci nie przynosi muflon, lecz bocian.

Prywatnie, red. Jones jest prostok?tnym baga?nikiem Poloneza, mocowanym na dachu. Wolne chwile sp?dza jako dziurkacz. Ma ?on?, dwójk? dzieci i katar sienny.

Foster Jones
2002-03-17

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa