NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Wyborna telewizja

Koncern medialny Agora postanowi? wej?? na rynek telewizyjny. Po tym jak szefostwo firmy zrezygnowa?o z zapowiadanej fuzji z Polsatem, trwaj? prace nad opracowaniem profilu zupe?nie nowej telewizji.

Postanowli?my pój?? vabank - zapowiada Jan Machulski, ?wie?o upieczony (z frytkami i bak?a?anami) dyrektor programowy stacji. Chcemy pozyska? jak najszersz? widowni?. Naszym celem jest bawi? inteligentnie. Zadbamy o odpowiedni? ilo?? programów kulturalnych i wysoki poziom pozosta?ych programów. Wyborn? rozrywk? zapewni? teleturnieje i recitale z udzia?em wyst?puj?cych miejscami przymrozków. Na poniedzia?ki, zapowiadany jest Teatr Telewizji. Jak wiadomo, pocz?tki s? niezwykle trudne, dlatego te?, ze wzgl?du na ograniczony bud?et, przez pierwszy kwarta? ogl?da? b?dziemy Teatr Jednego Aktora - którego, tego na razie nie wiadomo.

W planach jest tak?e produkcja telenoweli. - Naszym zdaniem, telewizyjne tasiemce o szpitalach przejad?y si?. O wiele wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? seriale, których akcja toczy si? w redakcjach pism. Tu zawsze du?o si? dzieje - mówi Machulski. Przypomnijmy, ?e koncern jest przecie? wydawc? "Gazeli Wybornej" - poczytnego dziennika skierowanego do smakoszy dziczyzny. Wedle wst?pnych planów, serial ma nosi? tytu? - "Nie dawaj wiary pog?oskom".

Czekamy i trzymamy kciuki.

Jan Piotr Szatan
2002-03-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa