NieWierzPlot.com

Co prawda, to prawda

depesza prasowa
Podmokły marszałek samorządu z ochotą sfilmował Order Orła Białego
LINK
Zachwycające dobra materialne jedynie na KeepAwayFromFire.org